In dit blog vind je twee type vragen bij het thema Winter. De eerste vragen kun je gebruiken voor het voeren van een creatief gesprek over het thema winter (groep 1 t/m 8). Het zijn verwonderings- en verdiepingsvragen over het concept winter.
Wil je meer weten over wat een creatief gesprek inhoud? Lees dan: Zo voer je een creatief gesprek
De tweede soort vragen zijn 4 ontwerp- & onderzoeksvragen die voort zijn gekomen uit een creatief gesprek met leerlingen uit het basisonderwijs.

Een creatief gesprek over het thema winter

Gebruik de volgende vragen om een gesprek op te starten. Vraag door en probeer niet koste wat het kost al deze vragen te stellen. Laat je leiden door waar het gesprek heen gaat. Dwaal af, laat je verrassen en oordeel niet over wat de kinderen inbrengen.
 • Wat is de winter volgens jullie? Wat zijn de verschillen met de andere seizoenen?
 • Waar merk jij op dit moment aan dat het winter is?
 • Wat vind je van de winter? Zijn er ook mensen die daar anders over denken? Wat zouden die dan denken?
 • Wat hoort bij de winter? En denk eens andersom: Op welke manier zouden deze dingen niet bij de winter horen?
 • Wat doen mensen in de winter? Waarom?
 • Wat doen dieren in de winter? Waarom?
 • Speel zeker ook in op deelonderwerpen. Bijvoorbeeld met vragen als: Is ijs leuk? Wanneer wel/niet? Zou er ijs komen? Hoe komt er eigenlijk ijs? Hoe werkt de verwarming? Op welke manieren kun je nog meer zorgen voor warmte?

4 Ontwerp- & Onderzoeksvragen vanuit het thema winter

De volgende 4 vragen zijn ontstaan vanuit gesprekken met kinderen. Ze hebben allemaal een link met het thema winter. Al is de link door de afdwaling van het gesprek wat minder zichtbaar op het eerste gezicht.

Ontwerpvragen over dieren & jezelf warm houden

Dieren in de winter

Tijdens het creatieve gesprek kwam ter sprake dat er dieren zijn die heeeel lang in slaap kunnen blijven. Kinderen verbaasden zich erover dat een winterslaap maanden kan duren. Ook zijn er dieren die gewoon weggaan (‘dat wil ik ook’). Kortom, verschillende dieren komen op een verschillende manier de winter door. Onderzoeksvraag:
 • Ontwerp een winterverblijf voor een … (vul dier in)? Waar moet een goed winterverblijf aan voldoen?
 • Wat zou er aan de winter in Nederland moeten veranderen zodat de …. (naam vogel) niet weggaat?

Jezelf warm houden

Het is koud op het plein tijdens de pauze. ‘Ik wil liever niet naar buiten.’  De kinderen gingen in discussie over het nut van frisse lucht en de nadelen van de kou. Maar is er niks aan die kou te doen? Onderzoeksvraag:
 • Ontwerp verschillende oplossingen waarmee we onszelf warm kunnen houden tijdens de pauze buiten op het plein.

 Onderzoeksvragen over gladheid & smelten

Gladheid

Tijdens de winter is het vaak glad. Dan val je eerder. Met de kinderen hebben we besproken dat deze manier van vallen uitglijden heet. Uitglijden kan ook in de andere seizoenen. Onderzoeksvraag:
 • Wat is er allemaal glad?
 • Wat is het gladst? (en waarmee test je dat?)

Smelten

In de winter komt er ook vaak ijs op plekken waar je het niet wilt hebben. Misschien worden er zelfs wel spullen ingevroren. Onderzoeksvraag:
 • Op welke manieren kun je smelten versnellen? Welke manier werkt het beste als je iets (bv. Playmobil poppetje) uit het ijs wilt bevrijden?
verwonderingskaartjes merel sprong onderwijs met stijl onderzoekend leren ontwerpend leren