“Ik wil geen mens worden zoals alle anderen. Juist daar moeten docenten op inspelen.”

Nee, dit keer start ik inderdaad niet met een uitspraak van een leerling. Maar wel van niemand minder dan filosoof Nietzsche. Het is daarmee zeker geen uitspraak van een tijdsgenoot. Ruim 100 jaar geleden, in de tweede helft van de 19e eeuw, schreef Nietzsche deze woorden.

(of sprak hij ze eerst? Ik las ze in ieder geval afgelopen week)

Nietzsche vond het onderwijs, dat net gemoderniseerd werd, te fragmentarisch en eenzijdig.
“Het onderwijs is puur gericht op kennisoverdracht. Het staat in dienst van de staat en leidt zo op tot kantoorklerken in plaats zelfstandig denkende mensen.”

Nu dacht ik, wat zou hij van het huidige onderwijssysteem in Nederland vinden?

(Hij deed zijn uitspraken over het onderwijs in Duitsland)

Krijgen we niet nog steeds fragmentarisch les? We krijgen vaste kennisstukjes aangeboden om uiteindelijk volgens  de vaste instructies de legpuzzel in elkaar te leggen. Ook wel kennisopbouw genoemd.

Natuurlijk, hoe verder we in het onderwijssysteem komen, hoe afwisselender de afbeeldingen op de legpuzzels worden. Niet iedereen volgt dezelfde opleiding.

Maar mogen we er kritisch over nadenken.

Of beter nog, wordt ons geleerd dit te doen?

vrijheid wetenschap en technologie onderwijs

Want wat als we onze eigen legpuzzel als leerling al mogen samenstellen?
En misschien ook wel weer mogen afbreken en opnieuw beginnen.
Dan wordt het wat mij betreft interessant!

Ja, die kennisstukjes heb je dan wel degelijk nodig, klopt.
Maar niet minder belangrijk is het dan om te werken aan

Creativiteit
Denkvermogen
Durf
Vrijheid, Ruimte

Ik schreef in mijn notitieboekje:

Ja, de mens is een sociaal wezen, maar we zijn geen kuddedieren!

Of anders,

Laten we iedereen dan in ieder geval de vrijheid geven zelf te kiezen.

Deze verschillen zijn nodig in de samenleving.
Durven we die uit te vergroten in het onderwijs?

Lees meer:

 

Ja, handig!

Ontvang elke week een inspirerend lesidee in de nieuwsbrief