In samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Utrecht heb ik inmiddels 4 lesbrieven ontwikkeld met de methodiek van Onderzoekend Leren als uitgangspunt.

Hieronder zijn alle lesbrieven te downloaden:

 

Lesbrief 7: Ontwerp zelf onderzoekend leren bij actueel onderzoek

In deze Tools vind je een stappenplan voor de ontwikkeling van
onderzoekend leren. Dit stappenplan kun je volgen om je project vorm
te geven.
Vervolgens vind je in deze Tools zeven hoofdstukken, één voor elk van de fases die je tegenkomt bij het onderzoekend leren. Per fase vind je uitleg over wat die specifieke stap in de cyclus inhoudt, welke
vaardigheden belangrijk zijn en handige begeleidingsvragen. Ook lees je wat realistische verwachtingen zijn als je met je klas voor het eerst op deze manier aan een project gaat werken.

Lesbrief 6: Onderzoekend Leren over Klimaatverandering

In deze lesbrief draait het om onderzoek naar klimaatverandering in het verre verleden zodat men voorspellingen kan doen over veranderingen in de toekomst.

De kinderen gaan kennismaken met de groei van aardlagen, ze gaan nadenken over het belang van onderzoek naar klimaatverandering, en natuurlijk gaan ze zelf onderzoek uitvoeren naar aanleiding van hun eigen onderzoeksvragen

Lesbrief 5: Onderzoekend Leren over Genderstereotypen

In deze lesbrief draait het om de verwachtingen die we hebben ten aanzien van mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Deze genderstereotypen spelen in onze maatschappij vaak onbewust een rol.

De kinderen gaan hier zelf onderzoek naar uitvoeren. Daarnaast zullen ze nadenken over de rol die deze verwachtingen spelen in hun eigen dagelijks leven en dat van anderen. Hiermee hopen we hen bewuster te maken van de aanwezigheid van genderstereotypen.

Lesbrief 4: Onderzoekend Leren over Stromingen

In deze lesbrief draait het om onderzoek naar de stroming van water door zand. Materialen waar elk kind ervaring mee heeft en die ze nu gericht gaan bestuderen.

Anne Baar doet onderzoek naar rivierbochten en hoe het zand daar meegenomen wordt. De kinderen gaan nu zelf een onderzoek opzetten en nadenken over het belang van dit type onderzoek

Lesbrief 3: Onderzoekend Leren over Communiceren Zonder te Praten

In deze lesbrief draait het om sociale ontwikkeling bij baby’s en jonge kinderen. Een onderdeel van deze ontwikkeling is de non-verbale communicatie.

De kinderen gaan hier zelf onderzoek bij uitvoeren en zullen daarnaast nadenken over het belang van gedragsonderzoek bij baby’s en onderzoek naar non-verbale communicatie

Lesbrief 2: Onderzoekend Leren over Zien

In deze lesbrief draait het om zien. We zien van alles om ons heen, zoals gezichten met emoties. Zien helpt ook bij het zoeken, bijvoorbeeld naar je fietssleutel. Daarvoor is het handig als je goed details kunt zien.

De kinderen gaan hier zelf onderzoek bij uitvoeren en zullen daarnaast nadenken over het belang van emotieherkenning in het dagelijks leven en onderzoek hiernaar.

Lesbrief 1: Onderzoekend Leren met Gedrag

In deze lesbrief gaat het alleen over menselijk gedrag. Gedrag is zichtbaar: je kunt zien wat mensen doen of hoe ze reageren.We leren bepaald gedrag aan en sommige gedragingen horen sinds onze kindertijd af aan bij ons.

Via voorbeeldonderzoeken wordt het begrip gedrag steeds duidelijker en krijgen de kinderen ideeën voor eigen onderzoeken.