Het belang van vragen stellen

Kinderen die vragen, worden overgeslagen. Kennen jullie die nog? Als het om snoepjes gaat, ja dan misschien. Maar anders…

Want als kinderen vragen stellen is dat een goede zaak. Om verschillende reden moet je hier als leerkracht (of ouder) ontzettend blij mee zijn. Socrates  probeerde dit al duidelijk te maken.

Maar ja, we worden er ook wel eens moe van.

Zo, ik ook hoor! Die vragen duiken op elk moment op.

Maar misschien dat je na de volgende 7 punten ook een stukje gelukkiger wordt van al die vragen!

1 Vragen stel je pas als je je veilig voelt

Het eerste wat je kunt concluderen over een kind dat veel vragen stelt, is dat het zich veilig genoeg voelt om zijn vragen uit te spreken.

Ga maar na, als je jezelf niet veilig voelt, als de omgeving niet vertrouwd is, zal je minder geneigd zijn vragen te stellen.

Met kinderen is dit natuurlijk niet anders.

Stellen de kinderen uit je klas maar weinig vragen?
Dan is het goed eens na te denken of er wel prettig gereageerd wordt op vragen.

Heb je een klas vol vragenstellende kinderen? Dan zal het klassenklimaat prima in orde zijn, goed bezig!

 

vragen kinderen onderwijs

2 Vragen stel je als je actief waarneemt

Niet alle kinderen zien hetzelfde als je bijvoorbeeld een demonstratieproef doet.

Sommige zien een leuke truc en vinden dat wel vermakelijk.
Hij zit zeg maar onderuitgezakt voor de tv met een zak chips.

Maar als je merkt dat een kind met vragen komt, misschien al zonder dat je er om hebt hoeven vragen, kun je ervan uitgaan dat dit kind actief waarneemt.
Hij denkt na!

Bij actief waarnemen ben je erop gericht te begrijpen wat je ziet en je wilt het kunnen plaatsen bij wat je al weet.

3 Vragen stel je als je interesse hebt

Kinderen die vragen stellen nemen dus actief waar.

Als leerkracht kun je verder opmaken dat de interesse is gewekt.
Het kind beleeft iets interessants.
En dat wil je!

Want wat gebeurt er? Er worden delen in de hersenen actief waarmee we voelen en nadenken, het gaat om een cognitieve activiteit.

Ze activeren voorkennis (wat ze waarnemen willen ze koppelen aan wat ze al weten) en zien een probleem (de geactiveerde voorkennis verklaart niet wat ze waarnemen).

Vinden de kinderen de demonstratieproef vooral leuk, dan moet je je zorgen gaan maken.

In onze hersenen zijn dan de delen voor ‘je prettig voelen’ aan het werk. De kinderen zullen altijd met een goed gevoel aan je demonstratieproef terug denken, maar ze verbinden er geen kennis aan!

 4 Vragen stel je als je erkent wat je niet weet

Stelt een kind een vraag, dan heeft hij ten eerste voor zichzelf vastgesteld dat hij iets niet weet.
Ten tweede heeft hij dit ook nog erkend.

Het kind accepteert het feit dat hij op dat moment iets nog niet weet. Hij is zijn voorkennis langsgegaan en tot de conclusie gekomen dat hij er niet uit komt.

 

vragen kinderen onderwijs 3

5 Vragen stel je als je ze kan formuleren

Nadat een kind heeft geaccepteerd dat hij iets niet weet, is hij dit gaan omzetten in een vraag. Het feit dat een kind een vraag kan formuleren, is heel belangrijk.

Hij heeft de taal om wat hij vreemd vindt te verwoorden.

Het kan zijn dat je in de vraag hoort welke voorkennis geactiveerd is en waar het kind een probleem tegen is gekomen.

Stel je laat zien dat rodekool-sap groen wordt als je er bakpoeder door heen roert. De leerling heeft misschien zijn voorkennis over het mengen van kleuren nagezocht, maar snapt niet dat rood groen kan worden.

Hij zou kunnen vragen: “Waarom wordt het niet paars?”

6 Vragen stel je als je een positief zelfbeeld hebt.

Een kind dat zijn vragen ook daadwerkelijk stelt, neemt zichzelf serieus.

Hij hecht waarde aan zijn eigen ervaringen, kennis en inzichten.

Iemand met een minder positief zelfbeeld, zal zijn eigen vragen niet belangrijk genoeg vinden, hij zal ze ondergeschikt maken aan die van anderen.

Staat een kind niet stevig in zijn schoenen dan zal hij eerder bang zijn om zijn vraag te stellen, hij weet niet hoe het overkomt op de anderen.

Let op: ook een hoogbegaafde leerling kan hier last van hebben. Als je niet begrepen wordt door je klasgenoten voelt dat onprettig.

7 Vragen stel je als je weet dat je kan leren

Kinderen die op leren gericht zijn, zullen eerder een vraag stellen.

Ze weten dat nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten verkregen kunnen worden en staan daar positief tegenover.

Wat niet wil zeggen dat je als leerkracht of ouder altijd met het juiste antwoord moet komen! Aandacht voor de vraag, samen speculeren en verwonderen is echt al een goed begin.

Waar denken de anderen aan met betrekking tot het onderwerp? Misschien kom je zo samen al op mogelijke verklaringen. Daarna kan er gezocht worden naar antwoorden.

 

vragen kinderen onderwijs 2

Vragen zien als leeropbrengst

Als je de vorige punten terugvindt bij de kinderen uit de klas, dan kun je zeggen dat de kinderen al aardig op groei gericht zijn.

Ze willen nieuwe kennis en inzichten opdoen.

Dit feit is voor een leerkracht een leeropbrengst.
Nee, het staat niet zo in de kerndoelen, dat klopt.

Toch zijn alle punten in dit artikel niet minder belangrijk, en in mijn ogen zelfs een voorwaarde om echt tot leren met intrinsieke motivatie te komen.

Leer je klas vragen stellen!

Bekijk de vragen die je krijgt eens met deze blik!

 

Inspiratie vond ik o.a. in het boek: Wetenschap en techniek op de basisschool (tip!)

Lees verder:

Verwonderen inplannen, 8 mogelijkheden
8 tips voor je Parkeerplaats voor Vragen
Het Verwonderkabinet in 8 Tips
8 tips om Vragen stellen te Stimuleren
8 tips om met Ouders Verwondering te Stimuleren

 

Ja, handig!

Ontvang elke week een inspirerend lesidee in de nieuwsbrief