In dit blog vind je twee type vragen.

De eerste vragen kun je gebruiken voor het voeren van een creatief gesprek over het thema katten (groep 1 t/m 8). Het zijn verwonderings- en verdiepingsvragen.

Wil je meer weten over wat een creatief gesprek inhoud? Lees dan: Zo voer je een creatief gesprek.

De tweede soort vragen zijn 4 ontwerp- & onderzoeksvragen die voort zijn gekomen uit een creatief gesprek met leerlingen uit het basisonderwijs.

Een creatief gesprek over het thema katten

Gebruik de volgende vragen om een gesprek op te starten. Vraag door en probeer niet koste wat het kost al deze vragen te stellen. Laat je leiden door waar het gesprek heen gaat. Dwaal af, laat je verrassen en oordeel niet over wat de kinderen inbrengen.

Foto + verwondervraag: Spreken katten overal dezelfde taal?

Hebben katten een taal? Was de hoofdvraag van waaruit dit thema ontstaan is. Misschien vind je het wel fijn om eerst wat algemene introductievragen te stellen:

 • Wie heeft er een kat?
 • Wat zijn redenen om katten leuke dieren te vinden?
 • Wat zijn redenen om katten stomme dieren te vinden?
 • Wat zijn verschillen tussen mensen en katten?
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen mensen en katten?

Vervolgvragen om het gesprek voort te zetten:

 • Waarom is een taal handig?
 • Wat denken jullie, hebben katten taal nodig? Waarom wel/niet?
 • Welke dingen zouden ze elkaar willen vertellen?
 • Hoe kan je die dingen ook op een andere manier duidelijk maken?
 • Zouden huiskatten en leeuwen elkaar kunnen verstaan? Waarom wel/niet?
 • Kunnen WIJ zeker weten of katten een taal hebben?
 • Hoe zou je kunnen controleren of katten een taal hebben?
 • Stel dat mensen kattentaal konden verstaan. Waarvoor zou dat handig kunnen zijn?

4 Ontwerp- & Onderzoeksvragen vanuit het thema katten

De volgende 4 vragen zijn ontstaan vanuit gesprekken met kinderen. Ze hebben allemaal een link met het thema katten Al is de link door de afdwaling van het gesprek wat minder zichtbaar op het eerste gezicht.

Ontwerpvragen over mandjes & verkleden

Mandjes

De kinderen beschrijven de slaapplekjes van katten. Deze plek blijkt altijd warm te zijn en vaak ook lekker zacht.

Ontwerpvraag:

 • Hoe kunnen wij een mooi, zacht en warm kattenmandje maken?

Verkleden

Katten hebben puntoren, snorharen en een staart. Als de kinderen poesje spelen willen ze zich zo kunnen verkleden.

Ontwerpvraag:

 • Op welke manier kunnen wij ervoor zorgen dat we, als we kat spelen, kattenoren, snorharen en een staart hebben? Wat is uiteindelijke de beste oplossing?

Onderzoeksvragen over stil zijn & drinken

Stil zijn

Katten kunnen heel stil lopen. De kinderen vroegen zich af hoe ze dat doen. Misschien komt het door de kussentjes onder hun poten?

Onderzoeksvraag:

 • Kunnen wij op onze sloffen iemand die geconcentreerd zit te werken van achteren besluipen en laten schrikken?

Drinken

Uitleg over de manier waarop katten drinken: ‘Ze drinken met hun tong door het water en zo scheppen ze water op.’
Dat willen alle kinderen wel eens zelf proberen!

Onderzoeksvraag:

Lukt het ons om binnen de pauzetijd al ons drinken op te drinken als we drinken zoals een kat?

 

Meer artikelen in deze serie: