Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Onderwijs met Stijl, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 62891162. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Onderwijs met stijl garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Onderwijs met Stijl gegevens vast. Deze deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Onderwijs met Stijl van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Onderwijs met Stijl rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Onderwijs met Stijl t.a.v. merel[@]onderwijsmetstijl.nl  met als onderwerp “Persoonsgegevens”.

Uw gegevens verwijderen?
Uw gegevens worden uiteraard veilig bewaart. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar merel[@]onderwijsmetstijl.nl sturen.