Je herkent ze vast wel in je klas, de doeners en de denkers. Ik vermoed dat je bij beide uitersten direct een leerling voor ogen hebt. Die ene leerling die zich verdiept in allerlei ideeën, veel observeert en maar met moeite in actie komt. En daar tegenover de leerling die allerlei projectjes start zonder te weten wat zijn doel eigenlijk is.

Ideaal gezien werken ze samen en komen ze zo tot de beste resultaten. Maar zonder jouw hulp zouden ze zich wel eens groen en geel kunnen ergeren aan elkaar. Wellicht herken je dit scenario al in je klas.

In dit blog deel ik informatie over denkers en doeners die je hopelijk inzicht geven in de verschillen en je aanknopingspunten geven voor het werk in de klas.

doeners en denkers denker onderwijs met stijl onderzoekend leren ontwerpend leren

Besef je goed: denken & doen zijn basisbehoeften

De voorkeur die je hebt wat betreft doen of denken zorgt ervoor dat je voldoening haalt uit een ander type proces. Dit wil zeggen dat het voor de doener van waarde is om te doen. Net zo goed als het voor de denker waardevol is om te denken.

Het proces is van waarde, niet per se het resultaat dat de doener of denker behaalt. Kort gezegd, iedereen heeft het nodig om met regelmaat op zijn voorkeursmanier aan de slag te gaan. Dit kan trouwens per situatie een andere voorkeur zijn.

doeners en denkers denker onderwijs met stijl onderzoekend leren ontwerpend leren

Zo herken je de denker in je klas

Een denker wordt ook wel een assessor genoemd, iemand die evalueert. Ze zorgen voor goede analyses in hun zoektocht naar hoe iets zit waardoor ze weloverwogen beslissingen nemen met minder fouten.

Dit zijn de kenmerken van een denker:

  • Houden zich netjes aan regels en gaan eerst bij zichzelf te raden voordat ze actie ondernemen. Ze komen ook trager over doordat ze veel ‘in hun hoofd zitten’, worden hierdoor als minder spontaan ervaren. Introvert past meer bij het denkersprofiel.
  • Zijn vaak kritischer op hun werk en vriendschappen. Zijn hierdoor eerder emotioneel uit balans en/of eenzaam. Ze zien makkelijk ‘te veel’ tekortkomingen. Dit maakt ze piekergevoelig.
  • Ze signaleren meer zodat ze minder fouten maken, ze leren veel door te observeren. Hebben door het te lang blijven hangen in het analyseren meer moeite met het nemen van besluiten. Eerst moeten namelijk alle mogelijkheden onderzocht worden.
  • Hebben hoogstaande idealen waardoor ze vaak hoogstaande kwaliteit leveren. Wat er ook voor zorgt dat ze regelmatig hun werk niet binnen de tijd af krijgen.
  • Zoeken naar de beste oplossing voor een conflict. Helaas bestaat de ‘beste’ oplossing vaker niet dan wel, hierdoor zitten ze vaker vast in een conflict.

doeners en denkers denker onderwijs met stijl onderzoekend leren ontwerpend leren

Zo herken je de doener in je klas

Een doener wordt ook wel een locomotor genoemd, een beweger. Ze zorgen voor actie en verandering.

Dit zijn de kenmerken van doeners:

  • Zijn vaak spontaner, maar flappen er ook van alles uit. We noemen doeners eerder extravert.
  • Zijn taakgericht, hebben bv. snel de materialen verzameld om aan de slag te gaan. Zijn ook impulsief. Het komt regelmatig voor dat na een snelle start blijkt dat er opnieuw begonnen moet worden.
  • Kunnen meerdere projecten tegelijk hebben lopen of hebben meerdere hobby’s.
  • Zijn weinig kritisch op werk, maar bijvoorbeeld ook op vriendschappen waardoor ze vaker populairder zijn in de groep.
  • Nemen makkelijk besluiten, weten wat ze willen. Al kan dat ook snel omslaan, zodat ze spijt hebben van hun acties.

Niks is zwart-wit

Iedereen heeft wat van de doener en van de denker. Er bestaan maar weinig mensen die volledig in één van de profielen passen. In verschillende situaties kan je een ander profiel laten zien. Daarnaast is het ook niet zo makkelijk om te benoemen welk profiel nu de beste is. Er zijn nu eenmaal meerder wegen die naar Rome leiden

Maar misschien ook eigenlijk wel.

Voor een goede samenwerking en om tot mooie resultaten te komen heb je beide profielen nodig. Een samenwerking tussen een doener en een denken leidt vaak tot de beste resultaten. Ook als die beide profielen in jezelf terug te vinden zijn. Je ervaart zo meer de voordelen van een profiel en minder de nadelen.

Ik heb dit in mijn klas best als lastig ervaren, want

Typische doeners en typische denkers ergeren zich regelmatig aan elkaar. Leuk idee dus, dat een doener met een denker moet samenwerken. Dit kunnen ze helemaal niet automatisch. Ze begrijpen elkaar veel te vaak niet.

Daarom volgende week 4 tips om denkers & doeners beter te leren samenwerken.