Vorige week beschreef ik in het blog Dit moet je weten over de doeners & denkers in je klas over de typische kenmerken van die twee. In het stuk benoemde ik ook dat teams van doeners en denkers ideaal zijn. Maar hoe leer je ze samenwerken?

4 tips om doeners & denkers te leren samenwerken

doeners en denkers denker onderwijs met stijl onderzoekend leren ontwerpend leren

1 Geef je inzichten door

De inzichten die je wellicht hebt opgedaan uit het eerste blog zorgen ervoor dat je de verschillen tussen denkers en doeners beter begrijpt. Dat het om basisbehoeftes gaat bijvoorbeeld, ik vond dat persoonlijk een erg interessante ontdekking.

Geef de inzichten door aan de kinderen zodat zij ook kunnen profiteren. Kennis over denken en doen een goede startpositie om deze vormen in verschillende situaties bij jezelf te herkennen. Meer weten over jezelf vergroot naar mijn idee je positieve zelfbeeld. Daarna is het ook makkelijker om de verschillende manieren van aanpak bij anderen te herkennen.

De volgende stap is het leren waarderen van de verschillende aanpakken. Zodra je inziet dat beide manieren nodig zijn, is het veel makkelijker om ze te accepteren. Spreek daarom positief over leerlingen die typische doe- of denkhandelingen laten zien.

doeners en denkers denker onderwijs met stijl onderzoekend leren ontwerpend leren

2 Benoem typische denk- en doemomenten

Bij de verschillende schoolprojecten komen er vaak specifieke doe- en specifieke denkmomenten in de lessen terug. Zo is het soms nodig om plannen te maken en op andere momenten moeten ze worden uitgevoerd.

Denk aan de cyclus van onderzoekend leren. Het opstellen van een onderzoeksplan en het trekken van conclusies zijn typisch denkmomenten. Het uitvoeren van het onderzoek en het presenteren zijn dan weer bovenal doe-activiteiten.

Benoem wanneer een activiteit past bij denken en bij doen. Zo krijgen kinderen inzicht in de samenhang. Daarnaast leren zien dat ‘hun’ manier ook altijd weer aan bod komt.

3 Wijs leerlingen op hun eigen valkuilen & op de waarde van hun teamgenoten

Leer kinderen te reflecteren op hun eigen aanpak. Wat kan beter? Wat gaat al super en mag je trots op zijn?

Een goed voorbeeld is dat wanneer doeners wat meer denktijd nemen, dit de kwaliteit van hun actie verbetert. En dat denkers pas door in actie te komen zichtbaar kunnen maken wat ze precies hebben bedacht (erover praten is in dit geval ook al een vorm van actie nemen). Door te beginnen hebben ze een uitgangspunt om te kunnen gaan verbeteren als dat nodig is.

Daarnaast is het mooi om leerlingen te laten stilstaan bij de waarden die teamgenoten hebben. Een kwaliteit die ze zelf niet hebben, kunnen ze terugvinden bij iemand anders. Hoe verdeel je het werk dan het beste? Wie pakt welke taak op? En kun je je erbij neerleggen dat deze taak bij je teamgenoot ligt?

(ligt hier stiekem de aanzet tot leren loslaten en delegeren?)

doeners en denkers denker onderwijs met stijl onderzoekend leren ontwerpend leren

4 leer hoe je in de doe- of denkstand kunt komen

Het schijnt dat je door te denken aan een moment waarbij het heel nuttig was om tot actie over te gaan, je eerder in de doe-stand komt. En andersom geldt dit ook. Door te denken aan een situatie waarbij het heel handig was om even wat langer na te denken, kom je eerder in de denk-stand.

Deze truc kun je kinderen leren zodra ze bewust een succeservaring met denken en/of doen hebben meegemaakt. Het is wel noodzakelijk dat ze echt terug kunnen denken aan een positieve situatie zodat ze het gevoel en het resultaat van toen makkelijk terug kunnen halen.