Creatieve schrijf- en beeldende opdracht:

Geef elk kind een voorwerp uit de klas en laat ze er 15 minuten over schrijven.
Vertel erbij dat dit een kladversie is, kliederen mag (nog)!

Denk aan: een potlood, een stoel, een schrift, vaatdoekje, een kleuterstoel enz.

Daarbij hebben ze twee verboden woorden:

1. De naam van het voorwerp (dit wordt uiteindelijk de titel)
2. Maar (hier kun je ook een ander veel voorkomend ‘vul’woord invullen zoals toen, en of dus)

Geef de kinderen de volgende tips mee (via digibord):
– Gebruik je zintuigen en schrijf daarover
– Denk na over de functie van het voorwerp en schrijf erover

Met de kladtekst gaan ze verder (direct of later).

Ze gaan niet verder schrijven, maar schrappen!

Er mogen maximaal 10 zinnen overblijven die het voorwerp het typeren en waar de kinderen tevreden over zijn.
Laat eventueel het voorbeeld hieronder zien.

Tussendoor kunnen de kinderen wat ze hebben in groepjes bespreken en daarbij samen nadenken over de vragen:

  • Welke zin vind jij mooier?
  • Is het duidelijk genoeg over welk voorwerp het gaat?
  • Staan de verboden woorden er niet in?

Uiteindelijk maken de leerlingen een laatste versie en maken ze er een beeld van het voorwerp bij. Denk aan: fotograferen, tekenen, schilderen, kleien

Voorbeeld over De Kleuterstoel:

kleuterstoel creatief schrijven onderwijs met stijl

kleuterstoel creatief schrijven onderwijs met stijl

Lees meer:

Ja, handig!

Ontvang elke week een inspirerend lesidee in de nieuwsbrief