creatief-gesprek-merel-sprong-onderwijs-met-stijl-onderzoekend-leren-ontwerpend-leren

In dit artikel lees je wat een creatief gesprek is, wat de kenmerken zijn van een goed creatief gesprek en wat je eraan hebt.

Wat is een creatief gesprek?

Een creatief gesprek is heel kort gezegd: gezamenlijk divergent denken. Dit wil zeggen dat er ruimte is voor alle ideeën. In het gesprek borduur je voort op elkaars inbreng. Convergent denken kan later volgen. Dan ga je de ideeën uit het creatieve gesprek analyseren en evalueren.

Bij een creatief gesprek speel je als het ware een denkspel. Waarbij je speelt met ideeën en waarbij je gezamenlijk fantaseert en experimenteert.

Een creatief gesprek heeft de volgende kenmerken:

  • Iedereen mag zich van alles hardop afvragen.
  • Er is geen goed of fout
  • Je staat open voor elke richting (ja, ook zijwegen en afdwalingen)
  • Er is geen vooraf opgezet plan of uitkomst. Je hebt hooguit een paar open vragen achter de hand.
  • Als leerkracht ben je de vertaler tussen de kinderen. Als ze elkaars ideeën niet begrijpen zorg je ervoor dat dit wel lukt.
  • Als leerkracht zit je vol nieuwsgierigheid in het gesprek. Jij weet immers ook niet waar het heen gaat en daarmee steek je de klas aan.

erwonderingskaartjes merel sprong onderwijs met stijl onderzoekend leren ontwerpend leren

Wat heb je aan het voeren van een creatief gesprek?

Uit dit type gesprek kunnen veel nieuwe ideeën, vragen of oplossingen ontstaan. Met deze ideeën hoef je natuurlijk niet per se aan de slag te gaan. Alleen al het gezamenlijk divergent denken kan een doel zijn. Het zorgt voor een training in flexibel denken.

Wil je wel doorgaan met de ideeën die zijn ontstaan, dan kun en verder gaan met de convergente fase. Dit kun je het beste doen op een ander moment. Zo houdt je deze twee fases beter gescheiden.

In het onderwijs kun je creatief gesprek bijvoorbeeld inzetten om:

  • Tot een groepsproject te komen
  • De leerlingen een idee te laten krijgen voor een opstel of werkstuk
  • Het formuleren van verschillende vragen zodat je daarna onderzoeks- of ontwerpvragen kunt formuleren.
  • Ideeën te verzinnen voor een weeksluiting of -opening.

Vrijwel elk onderwerp en elke vraag is geschikt om e

en creatief gesprek over te voeren. Dat is er nu juist zo leuk aan!